algemene voorwaarden

Algemene contractvoorwaarden en informatie voor klanten

I. Algemene contractvoorwaarden

§ 1 Fundamentele bepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die met ons zijn gesloten als serviceprovider (TIMO PLOGSTEDT - PHILIP BONNANN OHG) via de website www.mixcover.de. Tenzij anders overeengekomen, is het niet voorzien de toepassing van gebruikte eigenaren.

(2) De consument op grond van de volgende voorschriften is een natuurlijke persoon die een legale winkel besluit voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële activiteit of aan zijn autonome professionele activiteit. De professional is een natuurlijke of rechtspersoon of een gezelschap van personen met een juridische capaciteit die bij het sluiten van legale winkels handelt in uitvoering van zijn eigen autonome of commerciële professionele activiteit.

§ 2 Conclusie van het contract

(1) Het doel van het contract is de verkoop van goederen.

Wij verkopen goederen gedeeltelijk of uitsluitend als commissaris in zijn eigen naam en namens derden, of voor een derde partij als eigenaar van goederen. Desalniettemin zijn wij de tegenhanger, met alle verplichtingen en rechten die eruit voortvloeien.

(2) Wanneer we een product op onze webpagina plaatsen, dienen we een bindende aanbieding in om een ​​contract aan te gaan via het online winkelwagentjesysteem onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn aangegeven.

(3) Het acquisitiecontract wordt aangemaakt door het online winkelwagentjesysteem als volgt:
Producten Geselecteerd voor de aankoop worden ingevoerd in de "Cart". Met de specifieke knop in de navigatiebalk kunt u op elk gewenst moment toegang krijgen tot de "Cart" en eventuele wijzigingen aan te brengen.
Nadat u de pagina "CASE" oproept en de persoonlijke gegevens invoeren, alsmede de betalings- en verzendvoorwaarden, weergegeven, weergegeven de ordergegevens als panoramisch.

Als u als betaalmethode een onmiddellijke betaling gebruikt (bijv. Paypal / Paypal Express, Amazon-betalingen, onmiddellijke bankoverschrijving), wordt u door de orderoverzichtspagina van onze online winkel of doorgestuurd naar de website van het systeem van het systeem onmiddellijk geleid betaling.
Als u bij het directe betalingssysteem komt, voegt u de gevraagde gegevens in of selecteert u de gevraagde gegevens. Ten slotte wordt u naar de website gebracht van de aanbieder van onmiddellijke betaling, of, nadat u wordt doorgestuurd naar onze online winkel, u de bestelgegevens als panoramisch.
Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om opnieuw te controleren of de gegevens in het orderoverzicht te wijzigen (zelfs met behulp van de "back" -functie van de internetbrowser), dwz om de bestelling te stoppen.Door de bestelling te verzenden, met de knop "Bestellen met de betalingsverplichting", wordt de wettelijk bindende acceptatie van het aanbod bevestigd en de daaruit voortvloeiende bepaling van het aankoopcontract.

(4) Het verzenden van verzoeken om doorgegeven aan ons, zijn niet bindend voor u. We sturen u een bindend aanbod in het tekstindeling (bijv. Via e-mail), dat binnen 5 dagen kan accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is voor het einde van het contract plaatsvindt per e-mail op een gedeeltelijk geautomatiseerde manier. Zorg ervoor dat het door ons afgezet e-mailadres overeenkomt, dat de ontvangst van de e-mails technisch is verzekerd en, in het bijzonder, die niet wordt geblokkeerd door het spamfilter.

§ 3 Speciale overeenkomsten met betrekking tot aanbesteden van betaalmethoden

(1)
KLARNA-betalingsopties
In samenwerking metKarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, wij bieden de volgende betalingsopties: de betaling moet worden gedaan aan Klarna:
  • Factuur: De betalingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de verzending van goederen / ticket / of, in het geval van andere diensten, van de levering van de dienst. Hier vindt u de volledige factureringsvoorwaarden voor landen waar de betaalmethode beschikbaar is:DuitslandOostenrijk.
  • Onmiddellijke bank: Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. De lading op zijn account vindt plaats onmiddellijk na het verzenden van de bestelling.
  • In rekening brengen: Het wordt onmiddellijk uitgevoerd na het verzenden van de goederen. Het tijdelijke moment waarop het plaatsvindt, wordt per e-mail gecommuniceerd.
  • Creditcard (Visa / Mastercard): Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. De lading wordt onmiddellijk uitgevoerd na het verzenden van de goederen of tickets / naar de uitgevoerde service of, in het geval van een abonnement, overeenkomend met de gecommuniceerde tijden.
Het gebruik van de "factuur" betalingsmethoden en / of "tariefaankoop" en / of "debit" wordt onderworpen aan een positieve solvabiliteitsregeling. In deze maatregel zien we uw gegevens aan Karna, als onderdeel van het begin van de aankoop en het wegwerpbare aankoopcontract, met het oog op het controleren van het adres en de solvabiliteit. Begrijp alsjeblieft dat we die betaalmethoden alleen aanbieden op basis van de resultaten van de solvabiliteitsregeling.

Verdere informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna zijn aangegeven hier. Algemene informatie over Klarna zijn aangegeven hier. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt plaats in overeenstemming met de regels inzake gegevensverwerking en van de Klarna-bepalingen over gegevensverwerking.
 
Meer informatie over Klarna is aangegeven hier. De Klarna-app is te vinden hier.
 
(2) Directe SEPA-lading (Basic of Company Debit)
Voor betaling met basis- of bedrijfsdebet, zal het ons autoriseren door een respectief SEPA-mandaat uit te geven om het bedrag van de factuur uit de gedeponeerde huidige account af te sluiten.

De uitsparing van directe hechting vindt plaats binnen 1-15 dagen na de sluiting van het contract.
De uiterste datum voor verzending van kennisgeving (pre-melding) wordt verlaagd tot 5 dagen vóór de vervaldatum. U bent verplicht om te zorgen voor voldoende dekking van de lopende rekening op de vervaldatum. In het geval van een mislukte lading als gevolg van toewijzingen die aan u worden toegeschreven, is het verplicht om de toegepaste bankcommissie te betalen.

§ 4 Recht op retentie, reserve van het pand

(1) Het kan alleen het recht van retentie uitoefenen als ze kredieten zijn van dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

(3) Als het een professional is, is het bovendien waar bij het volgen:

a) We behouden ons het recht voor op eigendommen op de activa tot het volledige evenwicht van alle kredieten die voortvloeien uit de huidige zakelijke relatie. De vaststelling van belofte of overdracht van garanties is niet ontvankelijk voordat u het eigendom van de goederen overbrengt.

b) kan de goederen in de commerciële activiteit doorverkopen. In dit geval zal hij aanleiding geven tot alle kredieten die gelijk zijn aan het factureringsbedrag dat zal rijpen van zijn verkoop, voor ons; We accepteren de verkoop. Het zal worden geautoriseerd voor creditcollectie. Als u uw betalingsverplichtingen niet respecteert, behouden we ons nog steeds het recht voor om Credits rechtstreeks te verzamelen.

c) In geval van knooppunt of mengen van de goederen in het kader van de reserve zullen wij verwerven op het moment van verwerking van het mede-eigendom van het nieuwe ding proportioneel aan de verhouding van de facturering van de goederen onder het reservaat in vergelijking met de andere werkte voorwerpen.

d) We verplichten ons om de garanties aan ons te geven die vanwege zijn verzoek, voor zover de waarde die door onze garanties kan worden bereikt, de gegarandeerde kredieten van meer dan 10% overschrijdt. De keuze van garanties om te ontgrendelen is aan ons.


§ 5 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing op ondeugden.

(2)
Voor zover de gebruiker adequaat wordt geïnformeerd voordat het contract wordt ondertekend en dit uitdrukkelijk en afzonderlijk is overeengekomen, zijn klachten voor defecten uitgesloten voor de gebruikte goederen, als dit defect zich na een jaar na de levering van de goederen manifesteert. Als het defect zich binnen een jaar na de levering van de goederen manifesteert, heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn rechten op defecten binnen de periode van juridische recept twee jaar na de levering van de goederen te bewaren. De bovengenoemde beperking is niet van toepassing:
 
- voor schade aan ons die liefdevol voortkomt uit letsel tot leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade veroorzaakt door Dole of Grave Fault;
- Als we het defect opzettelijk negen of een garantie bieden op de kwaliteit van de goederen.
 
(3) Controleer als consument de goederen op het moment van levering om de volledigheid te verifiëren, de aanwezigheid van duidelijke gebreken en transportschade en om eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en voor expediteurs te communiceren. In geval van omissie heeft dit geen effect op de wettelijke garantierechten.

(4) Indien een kenmerk van de goederen afwijken van de objectieve vereisten, wordt de afwijking als alleen in overweging genomen als de gebruiker voldoende is geïnformeerd voordat het abonnement van het contract en de afwijking expliciet en afzonderlijk is overeengekomen tussen de partijen.

(5)
In het geval van bedrijven zijn de volgende verschillen van toepassing op de bovengenoemde garantieregels:
 
naar) Onder verwijzing naar de kwaliteit van de goederen, alleen informatie verstrekt door de VS en de productbeschrijving die door de producent, en niet andere advertenties, publieke promoties en verklaringen van de verklaringen van de producent worden beschouwd als geldig.
 
B)In het geval van gebreken garanderen we, voor onze totale discretie, reparatie of vervanging. Als het defect niet wordt verwijderd, heeft de gebruiker de mogelijkheid om een ​​prijsverlaging aan te vragen of zich in te trekken uit het contract. De eliminatie van defecten wordt als mislukt na de tweede poging, tenzij het mogelijk is om aan te tonen dat de onmogelijkheid om een ​​specifiek defect te elimineren, met name aan het type goederen, aan het defect zelf of aan andere omstandigheden. In geval van reparatie zullen we geen aanvullende vergoedingen ondersteunen die voortvloeien uit de verzending van de goederen in een andere plaats dan de plaats van vervulling, tenzij de verzendplaats niet overeenkomt met die van het gebruik van de goederen.
 
C) De garantieperiode is een jaar na de levering van de goederen. De vermindering van de term is niet van toepassing:
 
- voor schade aan ons die liefdevol voortkomt uit letsel tot leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade veroorzaakt door Dole of Grave Fault;
- Als we opzettelijk het defect hebben of een garantie aangeboden op de kwaliteit van de goederen;
- voor goederen die worden gebruikt in een gebouw volgens hun normale gebruiksinstructies voor het gebruik van waarvan defecten aan dit toe te schrijven zijn;
- in het geval van verzoeken om juridische oproepen tegen ons met betrekking tot garantierechten.
 
§ 6 Toepasselijk recht, plaats van vervulling, competente gat

(1) De Duitse wet is de moeite waard. Voor consumenten is dit toepasselijke recht alleen van toepassing indien de verleende bescherming niet wordt afgetrokken van de bindende bepalingen van de wet van de gewone verblijfsstatus van de consument (principe van de prevalentie van de meest gunstige standaard).

(2) De plaats van uitvoering voor alle voorstellingen om commerciële relaties met ons en de bevoegde rechter zijn ons hoofdkantoor, als je niet een consument, maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een aparte erfgoed van publiek recht .. Hetzelfde geldt Indien u een algemeen bevoegde rechter niet in Duitsland of in de Europese Unie of, indien de woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend op het moment van het oordeel. Het blijft het recht om contact op te nemen met het Hof van een ander bevoegd gat.

(3) De bepalingen van de convectie van Wenen inzake de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


II. Klant informatie

1. Identiteit van de verkoper

TIMO PLOGSTEDT - PHILIP BONMANN OHG
Neumann-Reichardt-Str 27-33
22041 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +494030925600
E-mail: loesungsfinder@mixcover.deAlternatieve resolutie van het geschil:
De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen, toegankelijk op de site https://ec.europa.eu/odr.


We zijn niet klaar om deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting vóór bemiddelingscentra.

2. Informatie over de formulering van het contract

De technische passages verbonden met het sluiten van de overeenkomst, het sluiten van het contract en de correctie opties worden uitgevoerd in overeenstemming met de "sluiting van de overeenkomst" de wetgeving in onze standaard commerciële voorwaarden (deel I) uitgevoerd.

3. Contracttaal, redding van de contractuele tekst

3.1 De contractuele taal is Italiaans.

3.2 De volledige contractuele tekst wordt niet aan ons opgeslagen. Voordat u de bestelling verzendt Door het lijn - trolley-systeem De contractuele gegevens kunnen worden afgedrukt met de browser printfunctie of elektronisch opgeslagen. Na ontvangst van de bestelling door ons de opdracht gegevens, worden de door de wet voor de verkoop op afstand contracten voorgeschreven informatie en de algemene zakelijke omstandigheden per e-mail naar u verzonden.

3.3 In het geval van aanvragen voor externe aanbiedingen om de online shopping cart systeem, vindt u alle contractuele gegevens ontvangt binnen een bindend aanbod schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail, die zal moeten afdrukken of opslaan elektronisch.

4. Belangrijkste kenmerken van de goederen of dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in de relatieve aanbod.

5. Prijzen en betaalmethoden

5.1 De gemelde in de respectieve aanbiedingen prijzen vertegenwoordigen een totale prijs. Ze bevatten alle prijscomponenten, inclusief alle belastingen.

5.2 De verzendkosten opgebouwde zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen door middel van een sleutel dienovereenkomstig gemarkeerd op onze website of in de desbetreffende aanbod, tijdens het bestelproces ze worden apart vermeld en moet worden ondersteund door haar kant, tenzij de zending is gratis.

5.3 Indien de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen andere uitgaven plaatsvinden niet op onze kosten, zoals bv. Douane, belastingen of rechten voor de overdracht van geldbedragen (transfer rechten of wisselkoersen van kredietinstellingen) die zal zijn voor uw rekening.
 
5.4 De kosten voor de overdracht van het geld zijn voor uw rekening, zelfs in gevallen waar de levering plaatsvindt in een lidstaat van de EU, maar de betaling wordt uitgevoerd buiten de Europese Unie.

5.5 Betalingsmethoden tot uw beschikking zijnZichtbaar door het indrukken van een toets dienovereenkomstig aangegeven op onze website of in de betreffende offerte.

5.6 Indien niet anders is aangegeven voor de betaling methoden individu, de betaling rechten die voortvloeien uit de vastgestelde contract afloopt onmiddellijk.

6. Leverings voorwaarden

6.1 De voorwaarden, zowel de term als eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn zichtbaar door op een toets te drukken die overeenkomstig op onze website of in de relevante aanbieding zijn gemarkeerd.

6.2 Als u consumenten bent, wordt het vastgesteld dat het risico op willekeurig verlies of willekeurige verslechtering wordt verkocht tijdens de verzending alleen naar de klant gaat bij aflevering van de goederen, ongeacht of de zending en verzekerde of niet. Dit is niet geldig als u onafhankelijk een transportbedrijf hebt ingediend dat niet is aangewezen door ons of een persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zending.

Als u een ondernemer bent, vindt de levering en expeditie plaats voor uw risico en gevaar.

7. Juridische garantie voor ondeugden

Verantwoordelijkheid voor defecten is gebaseerd op de "garantie" -voorschriften in onze algemene voorwaarden (deel I).

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door juristen die zijn gespecialiseerd in de IT-wetgeving van de Händlerbund en zijn permanent gecontroleerd om de wettelijke naleving te verifiëren. De Händlerbund Management AG garandeert de juridische veiligheid van de teksten en is verantwoordelijk in geval van vermaningen. Verdere informatie is beschikbaar op:https://www.haendlerbund.de/DE / Leistungen /Rechtsicherheit / AGB-Service.

Laatste update: 01.01.2022