Verklaring over gegevensbescherming

Verklaring over gegevensbescherming

Op voorwaarde dat niet anders is aangegeven, wordt het verstrekking van uw persoonlijke gegevens niet voorgeschreven of bij wet, noch contractueel, noch is het niet nodig op het moment van de contractbepalling. Het is niet verplicht om uw gegevens beschikbaar te maken. De niet-concessie van de gegevens heeft geen gevolg. Dit is alleen van toepassing zolang uiteenlopende indicaties niet worden verstrekt onder de daaropvolgende verwerkingsprocessen.
De "Persoonlijke gegevens" zijn al die informatie die verwijst naar een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon.
 
Serverlogbestand
U kunt onze webpagina's bezoeken zonder gegevens over uw persoon te hoeven verstrekken.
Naar elke toegang tot onze website, naar ons of naar onze IT-service worden host / IT-serviceprovider doorgegeven door uw internetbrowser de toegangsgegevens en opgeslagen in de vorm van protocolgegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Van deze opgeslagen gegevens zijn bijvoorbeeld onderdeel. De naam van de referentiepagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid verzonden gegevens en de verzoekende provider. De verwerking vindt plaats op basis van kunst. 6 Letter F van de RGPD voor het legitieme belang van het garanderen van een faalvrije werking van onze website en voor de verbetering van ons aanbod.
 
Uw gegevens worden verzonden tussen ook in Canada. Voor datatransmissies in Canada heeft de EU-commissie een toereikendheidsbesluit aangenomen.

Contact

Verantwoordelijk
Indien gewenst, kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens van de gegevensverwerkingsmanager zijn te vinden tussen de juridische tonen.


Initial klantcontact per e-mail
Als u in eerste instantie contact met ons opneemt met ons via e-mail, detecteren we uw gegevens (naam, e-mailadres, teksttekst) alleen op basis van wat door u beschikbaar wordt gesteld. Gegevensverwerking dient om uw contactraact te beheren en te reageren.
Als de contactpersoon dient bij de uitvoering van contractuele maatregelen (bijv. Advies in geval van interesse in de aankoop, het opstellen van het aanbod) of als het betreft een contract die al is vastgelegd tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van kunst . 6 CPV. 1 letter B van de RGPD.
Als het contact dat nodig is om andere redenen, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van de kunst. 6 CPV. 1 letter F van de RGPD voor onze legitieme rente die heerst in het uitwerken en reageren op uw verzoek. In dit geval heeft u het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om op elk moment de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, volgens de kunst. 6 (1) F van de RGPD.
We gebruiken uw e-mailadres voor de voorbereiding van uw verzoek. Uw gegevens worden geëlimineerd in overeenstemming met de wetgeving, als u niet instemt met de daaropvolgende verwerking en het volgende gebruik.
 
Detectie en verwerking in geval van gebruik van het contactformulier
Als u het contactformulier gebruikt, vinden we persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst), alleen in de mate die deze beschikbaar heeft gemaakt. Gegevensverwerking dient naar de contactaansluiting.
Als de contactpersoon dient bij de uitvoering van contractuele maatregelen (bijv. Advies in geval van interesse in de aankoop, het opstellen van het aanbod) of als het betreft een contract die al is vastgelegd tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van kunst . 6 CPV. 1 letter B van de RGPD.
Als het contact dat nodig is om andere redenen, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van de kunst. 6 CPV. 1 letter F van de RGPD voor onze legitieme rente die heerst in het uitwerken en reageren op uw verzoek.In dit geval heeft u het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om op elk moment de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, volgens de kunst. 6 (1) F van de RGPD. 
We gebruiken uw e-mailadres voor de voorbereiding van uw verzoek. Uw gegevens worden verwijderd als deze niet zal instemmen met de daaropvolgende verwerking en het volgende gebruik.

 
WhatsApp-business
Als u een commercieel contact met ons opzet via WhatsApp, gebruiken we in deze context de WhatsApp Business Business of WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland; "WhatsApp"). Als u buiten de Europese Economische Ruimte verblijft, wordt deze service beschikbaar gesteld door WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS).
Gegevensverwerking dient om uw contactraact te beheren en te reageren. In dit verband detecteren en verwerken we uw telefoonnummer opgeslagen in WhatsApp, de naam, indien beschikbaar, evenals andere gegevens op basis van wat u hebt voorbereid. Voor de service gebruiken we een mobiel apparaat, in wiens adresboek, alleen gebruikersgegevens contact met ons opgenomen via WhatsApp worden opgeslagen. Er is geen gegevensoverdracht aan WhatsApp, als u de autorisatie niet aan WhatsApp vrijgeeft.
Uw gegevens worden verzonden van WhatsApp naar de meta-platforms Inc.-server in de VS.
Voor de VS heeft de Commissie geen toereikendheid vastgesteld. Gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van standaard contractuele clausules als geschikte garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die op de link kunnen worden bekeken:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Als de contactpersoon dient bij de uitvoering van contractuele maatregelen (bijv. Advies in geval van interesse in de aankoop, het opstellen van het aanbod) of als het betreft een contract die al is vastgelegd tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van kunst . 6 CPV. 1 letter B van de RGPD.
Als het contact dat nodig is om andere redenen, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van de kunst. 6 CPV. 1 Letter F van de RGPD voor onze legitieme geldende interesse in het voorbereiden van een snelle en eenvoudige contactdoos en om op uw verzoek te reageren. In dit geval heeft u het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om op elk moment de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, volgens de kunst. 6 (1) F van de RGPD.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het verwerken van uw verzoek. Uw gegevens worden geëlimineerd in overeenstemming met de wetgeving, als u niet instemt met de daaropvolgende verwerking en het volgende gebruik.
Raadpleeg de links voor meer informatie over de gebruiks- en gegevensbescherming in geval van gebruik van WhatsApphttps://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-serviceEnhttps://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.
 

Bestellingen voor klantaccounts

Klantenrekening
Bij het openen van een klantaccount vereisen wij persoonlijke gegevens voor zover. Gegevensverwerking dient om de aankoopervaring te verbeteren en om de volgorde van bestelling te vereenvoudigen. Gegevensverwerking vindt plaats op basis van kunst. 6 (1) verlicht. A van de RGPD met zijn toestemming. Het kan zijn toestemming op elk moment intrekken door middel van communicatie, zonder de legitimiteit van de gegevensverwerking te beïnvloeden, vond plaats tot vóór de intrekking. Vervolgens wordt zijn klantaccount verwijderd.
 
Detectie, verwerking en doorsturen van persoonlijke gegevens tijdens bestellingen
Tijdens de bestelling detecteren en verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen voor het uitvoeren en verzenden van uw bestelling, evenals wat nodig is voor de verwerking van uw verzoek. Gegevensvoorbereiding is nodig om het contract te bepalen. Een niet-predispositie staat niet toe om het contract te bepalen. De verwerking vindt plaats op basis van kunst. 6 Paragraaf 1 letter B van de RGPD en is noodzakelijk voor de vervulling van een contract met u.
Een overdracht van uw gegevens, bijvoorbeeld, het bedrijf geselecteerde inschrijver en levering, betaling diensten, agentschap diensten voor de orderverwerking en IT. In alle gevallen, we strikt houden aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid transmissiegegevens beperkt tot een minimum.
 
Uw gegevens worden verzonden tussen ook in Canada. Voor datatransmissies in Canada heeft de EU-commissie een toereikendheidsbesluit aangenomen.


Advertising

Gebruik e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mail adres onafhankelijk van de afwikkeling van de overeenkomst en slechts voor reclame doeleinden, zoals het verzenden van uw nieuwsbrief zolang er uw uitdrukkelijke toestemming. Gegevensverwerking vindt plaats op basis van kunst. 6 (1) verlicht. A van de RGPD met zijn toestemming. Het kan zijn toestemming op elk moment, zonder dat het invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking heeft plaatsgevonden, tot vóór de annulering. In dit verband kan op elk moment, annuleert de ontvangst van de nieuwsbrief via de overeenkomstige verbinding zich in dezelfde nieuwsbrief, door middel van communicatie. Vervolgens voert u uw e-mail adres uit de database worden verwijderd.
 
In dit verband zal de gegevens naar een leverancier van e-mail marketing diensten voor de verwerking van uw bestelling worden verzonden. Zij naar derde.

Gebruik e-mail adres voor het verzenden van gerichte promotionele berichten
Wij gebruiken uw e-mail adres is gekomen in het kader van de verkooptransacties van een product of dienst, voor e-mailen van promotionele berichten van soortgelijke goederen of diensten, mits u nog niet een dergelijk gebruik herroepen. De beschikbaarheid van uw e-mail adres is noodzakelijk voor de sluiting van het contract. De niet-toekenning van de gegevens laat niet toe om de overeenkomst te sluiten. De orderverwerking vindt plaats op grond van artikel. 6 (1) verlicht. f RGPD in verband met de gerechtvaardigde belang voor direct mail. Het kan zijn verzet tegen het gebruik van uw e-mailadres op elk gewenst moment uit te drukken. De contactgegevens voor het uiten van andere mening zijn aangegeven in de afdruk. U kunt ook gebruik maken van de speciale promotie-koppeling in de e-mail. De transactiekosten worden beperkt tot de kosten van de transmissie, in lijn met de basistarieven.
 

Rederijen goederen beheer

Transmission adres e-mail aan scheepvaartmaatschappijen voor meer informatie over de status van zending
Als onderdeel van de uitvoering van het contract, sturen wij uw e-mail adres aan het transportbedrijf, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk tijdens het bestelproces hebben ingestemd. De transmissie is ontworpen om u te informeren over de status van de zending per e-mail. Gegevensverwerking vindt plaats op basis van kunst. 6 (1) verlicht. A van de RGPD met zijn toestemming. Het kan zijn toestemming te allen tijde herroepen door kennisgeving aan ons of aan de rederij, zonder invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking heeft plaatsgevonden, tot vóór de annulering.
 
Met behulp van een extern systeem voor het beheer van goederen
Voor de nakoming van de overeenkomst, maken we gebruik van een ERP-systeem bij het opstellen van de bestelling. In dit verband heeft de persoonlijke gegevens die nodig zijn in de volgorde, worden verzonden
tricoma AG, Am Mühlbach 1,97475 Zeil am Main, Duitsland
ShopifyAanbieder van betaaldiensten credit check

Met behulp van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan de verklaring over de PayPal-gegevensbescherming. De gevonden ophttps://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=it_IT


Met behulp van PayPal Express
Op onze website maken wij gebruik van de betalingsdienst PayPal Express PayPal (Europe) S.A.R.L. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, "PayPal").
De gegevensverwerking dient om betaling via PayPal Express-service te kunnen aanbieden.
Voor de verbinding van deze betalingsdienst is noodzakelijk voor Paypal, het lokaal van de website, het verzamelen, opslaan en analyseren van de gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browser type, locatie van het apparaat). In dit verband kan het ook worden gebruikt cookies. Cookies maken de erkenning van zijn browser mogelijk.
Het gebruik van cookies of gelijkwaardige technologieën is op basis van artikel 15 para. 3 p. 1 van de Telemedia-wet. De verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers die op basis van artikel zijn gemaakt. 6 CPV. 1 laat. F RGPD voor onze legitieme belangen aan een aanbod van klantgerichte betaalmethoden. Gebruikers hebben het recht om redenen afkomstig uit zijn eigen situatie, om op elk moment de verwerking van hun persoonlijke gegevens in te trekken.
Door te kiezen om PayPal Express te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling die we worden doorgestuurd naar Paypal, om het contract met haar met de geselecteerde betaalmethode te sluiten. Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel. 6, par. 1, laat. b RGPD.
Raadpleeg de bijbehorende verklaring over gegevensbescherming voor meer informatie over de gegevensverwerking in geval van gebruik van de Payment Service Paypal Express. hier.
 
Gebruik van Amazon-betalingen
Op onze website gebruiken we de betalingsdienst Amazon-betalingen Amazon-betalingen Europa S.C.A. (38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon-betalingen").
De gegevensverwerking dient om betaling via Amazon Payments Service te kunnen aanbieden.
Voor de aansluiting van deze betalingsdienst is noodzakelijk dat Amazon-betalingen, het lokaal van de website, de gegevens verzamelen en analyseren en analyseren (bijv. IP-adres, apparaattype, browsertype, locatie van het apparaat). In dit verband kan het ook worden gebruikt cookies. Cookies maken de erkenning van zijn browser mogelijk.
Het gebruik van cookies of gelijkwaardige technologieën is op basis van artikel 15 para. 3 p. 1 van de Telemedia-wet. De verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers die op basis van artikel zijn gemaakt. 6 CPV. 1 laat. F RGPD voor onze legitieme belangen aan een aanbod van klantgerichte betaalmethoden. Gebruikers hebben het recht om redenen afkomstig uit zijn eigen situatie, om op elk moment de verwerking van hun persoonlijke gegevens in te trekken.
Door te kiezen om "Amazon-betalingen" te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling van de betaling doorgestuurd naar Amazon-betalingen, om het contract met haar met de geselecteerde betaalmethode te sluiten. Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel. 6, par. 1, laat. b RGPD. Voor meer informatie over gegevensverwerking in geval van gebruik van de betalingsdienst Amazon-betalingen, raadpleegt u de bijbehorende verklaring over gegevensbescherming hier: https://pay.amazon.com/de/help/201212490


KLARNA-betalingsopties
Om betalingsopties aan Klarna te geven, wordt Klarna verzonden naar uw persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens. Op deze manier kan Klarna beoordelen of u kunt profiteren van de betalingsopties die KLARNA worden aangeboden en als deze opties geschikt zijn voor uw behoeften. Algemene informatie over Klarna zijn aangegeven hier. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt plaats in overeenstemming met de regels inzake gegevensverwerking en van de Klarna-bepalingen over gegevensverwerking.Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen van een website op de harde schijf van de gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, wordt een cookie opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een reeks karakteristieke symbolen, die een unieke browseridentificatie mogelijk maakt bij de volgende oproep van de website.

Cookies worden opgeslagen op uw computer. Om deze reden is het om de volledige controle te houden over het gebruik van cookies. Door de bijbehorende technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u een melding ontvangen in het geval van cookies-instelling, om te beslissen over de acceptatie van individuen, evenals cookies opslaan en de overdracht van de ingesloten gegevens voorkomen. De reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. We waarschuwen echter dat u op deze manier niet in staat zult zijn om alle functies van deze website te gebruiken.
Naar de volgende links kunt u informeren naar het beheren van cookies van de hoofdbrowsers (of zelfs gedeactiveerd):
Chrome Browser:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Internet Explorer:https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari:https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Technisch noodzakelijke cookies
Voor zover andere informatie niet wordt verstrekt in de volgende verklaring voor gegevensbescherming, gebruiken we alleen deze noodzakelijke cookies vanuit een technisch oogpunt om onze aanbieding aangenamer te maken voor de gebruiker, effectief en veilig. Bovendien stellen cookies onze systemen toe om de browser te herkennen, zelfs na het wijzigen van de pagina en ze daarmee diensten aan te bieden. Sommige kenmerken van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt erkend, zelfs na het wijzigen van de pagina.
 
Het gebruik van cookies of gelijkwaardige technologieën is gebaseerd op artikel 25 CPV. 2 van de wet op Telemedia (TTDSG). De verwerking vindt plaats op basis van kunst. 6 CPV. 1 laat. F van de RGPD van ons legitieme overheersende rente om de optimale functie van de website te garanderen, evenals aan de eenvoudige en effectieve configuratie van ons aanbod.
Het heeft het recht om redenen die voortvloeien uit de specifieke situatie, om op elk moment de verwerking van uw persoonlijke gegevens te herroepen, die plaatsvindt op basis van kunst. 6 (1) verlicht. F van de RGPD.
 

Analyse

Google Analytics gebruiken
Op onze website gebruiken we de Google Ireland Limited Web Analysis Service Google Analytics (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland,
"Google"). Gegevensverwerking wordt gebruikt voor analyse van deze website en zijn gebruikers en voor marketing- en reclamedoeleinden.
In dit verband zal Google namens de manager van deze website de verworven informatie gebruiken om het gebruik van de website te beoordelen, rapporten over website-activiteiten te verzamelen en andere diensten uit te voeren, gerelateerd aan het gebruik van de website e gebruik van internet. In deze context kunnen onder andere worden gedetecteerd: IP-adres, datum en tijd van de pagina-oproep, klik op Geschiedenis, browsergegevens in gebruik en op het gebruik van het apparaat (Appliance), Pages Beeld, Referentie URL (Website) waarvan u toegang hebt tot onze website), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden binnen Google Analytics wordt niet bij elkaar gebracht naar andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, opslag in de browser en het aantal pixel dat een analyse van het gebruik van de website door zijn kant mogelijk maakt. Informatie over het gebruik van onze website die op deze manier wordt gegenereerd, wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Bovendien is Google gebaseerd op het type contractuele clausules als geschikte garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, zichtbaar bij: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Zowel Google als autoriteiten hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen worden gecombineerd met Google met andere gegevens, zoals geschiedenis, persoonlijke accounts, gegevens met betrekking tot het gebruik van andere apparaten en alle andere gegevens die Google op u heeft.
De anonimisering van het IP is actief op deze website. Het IP-adres is eerder afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen de andere staten die binnen de Europese Economische Ruimte vallen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het hele IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS zonder eerst wordt afgekort.
De verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers vindt plaats op basis van kunst. 6 CPV. 1 laat. F van de RGPD voor onze legitieme rente die heerst voor een gerichte en vereiste-georiënteerde configuratie van onze website. Gebruikers hebben het recht om redenen afkomstig van zijn specifieke situatie, om deze verwerking van hun persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.
U kunt de transmissie voorkomen bij Google Analytics van de gegevens die worden gegenereerd door cookies en gerelateerd aan uw gebruik van onze webpagina's (incl. Uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, het lossen en installeren van de behoeftige plug-in op de browser Van de volgende link: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Om gegevensverzameling en opslag te voorkomen door Google Analytics op alle apparaten, kunt u hier een opt-outcook installeren. Opt-out cookies voorkomen de toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. U moet opt-out op alle systemen en apparaten die worden gebruikt om het te laten werken. Als u de opt-out cookie verwijdert, worden verzoeken aan Google opnieuw verzonden. Als u hier klikt, wordt de cookie opt-out ingesteld: Deactiveer Google Analytics. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming zijn te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of naar de link https://www.google.de/intl/de/policies/ en op de link https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.


 

Inpluggen

Google Recaptcha gebruiken
Op onze website gebruiken we de RECAPTCHA-service vanGoogle Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Het verzoek wordt gebruikt voor het doel van differentiatie van de plaatsing door een persoon of een geautomatiseerde verwerking, uitgevoerd door de computer. In dit verband wordt de invoer verzonden naar Google en daar verwerkt. Bovendien wordt het IP-adres verzonden en alle andere gegevens die nodig zijn voor Google voor de RECAPTCHA-service. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en eventueel zelfs in de VS.


Informatie over het gebruik van onze website die op deze manier wordt gegenereerd, wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Bovendien is Google gebaseerd op het type contractuele clausules als geschikte garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, zichtbaar bij: https://policies.google.com/privacy/frameworks.  
 
De verwerking vindt plaats op basis van kunst. 6 par. 1 Letter F van de RGPD voor legitieme interesse om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en spam.Het heeft het recht om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, om op elk moment de uitwerkingen van uw persoonlijke gegevens in te trekken, die plaatsvinden op basis van kunst. 6 CPV.1 laat. F van de RGPD.
Raadpleeg de site voor meer informatie over Google Recaptcha en voor de relevante verklaring van gegevensbescherming: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html net zoals https://www.google.com/privacy
 

Gebruik van googlemaps
Op onze website gebruiken we de functie van het integreren van Google Ireland Limited Googlemaps Maps (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De functie maakt visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. In deze context, op de oproep van de pagina's waarin kaarten van GoogleMaps zijn geïntegreerd, worden de gegevensgegevens van de gebruiker ook gedetecteerd, verwerkt en gebruikt.
In deze context worden uw gegevens uiteindelijk naar de VS verzonden.
Gegevensverwerking, met name de instelling van cookies, vindt plaats op basis van kunst. 6 CPV.1 laat. F van de RGPD vanwege de legitieme interesse in configuratie adequaat naar de behoeften en gericht op de website. Het heeft het recht om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, om op elk moment de uitwerkingen van uw persoonlijke gegevens in te trekken, die plaatsvinden op basis van kunst. 6 CPV.1 laat. F van de RGPD.
Raadpleeg Google gegevensbeschermingswaarschuwingen voor meer informatie over de detectie en het gebruik van gegevens door Google https://www.google.com/privacypolicy.html. Bovendien heeft het in het Community Centre de optie om de instellingen te wijzigen, zodat u gegevens kunt beheren en beveiligd bent met Google.


YouTube gebruiken
Op onze website gebruiken we de integratiefunctie van Google Ireland Limited YouTube-video's (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube"). YouTube is een bedrijf dat is aangesloten op Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
De functie Show-functie, in een Iprame op de website, video's opgeslagen op YouTube. In deze context is de optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" actief. Op deze manier wordt informatie over websitegebruikers niet opgeslagen door YouTube. Alleen bij het kijken naar een video-informatie wordt verzonden naar YouTube en daar opgeslagen. In deze context worden uw gegevens uiteindelijk naar de VS verzonden.
Gegevensverwerking vindt plaats op basis van kunst. 6 CPV 1 laat. F van de RGPD vanwege de legitieme interesse in configuratie adequaat naar de behoeften en gericht op de website. Het heeft het recht om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, om op elk moment de uitwerkingen van uw persoonlijke gegevens in te trekken, die plaatsvinden op basis van kunst. 6 CPV.1 laat. F van de RGPD.
Voor meer informatie over de detectie en het gebruik van gegevens door YouTube, zijn rechten en de mogelijkheden om haar privébol te beschermen, vindt u de aankondingen op de bescherming van YouTube-gegevens (https://www.youtube.com/t/privacy).Rechten van belanghebbende partijen en reddingsduur

Leven van de redding
Aan het einde van de voltooiing van het contract worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, derhalve in overeenstemming met de voorwaarden van wetgevingsbehoud, met name uit een belasting- en commercieel oogpunt, en vervolgens geëlimineerd na de deadline voor de deadline, op voorwaarde dat u niet toestemming hebt voor de verdere uitwerking en gebruik.
 
Rechten van de belanghebbende partij
In het geval dat er wettelijke inrichtingen zijn, heeft het de rechten voor de rechten van artikel 15 tot 20 van de RGPD: informatierechten, toestemming, eliminatie, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van de gegevens.
Bovendien, volgens de kunst. 21 (1) van de RGPD, heeft een recht op intrekking tegen de uitwerkingen, die gebaseerd zijn op kunst. 6 (1) van de RGPD, evenals tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden.
 
Licht van klacht bij de toezichthoudende autoriteiten
Volgens de kunst. 77 van de RGPD, heeft het recht om een ​​klacht aan de toezichthoudende autoriteit in te dienen, als hij vermoedt dat de ontwikkeling van zijn persoonlijke gegevens niet regelmatig heeft plaatsgevonden.
 
U kunt onder meer beroep doen op de verantwoordelijke autoriteit en bereikbaar voor de volgende contactgegevens:Hamburgischer Beauftragte für Datenschutz und InformationsFreiheit
LUDWIG-ERHARD-STR 22, 7. OG
20459 Hamburg
Tel.: +49 40 428544040
Fax: +49 40 428544000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Recht op intrekking
Als de verwerking van de vermelde persoonsgegevens gebaseerd is op onze legitieme interesse in de techniek. 6 par. 1 Letter F van de RGPD, u hebt het recht om redenen die afkomstig zijn van uw specifieke situatie, om deze verwerking op elk gewenst moment te herroepen met effect voor de toekomst.
Een intrekking vond plaats, de verwerking van de betrokken gegevens wordt beëindigd, tenzij we getuige zijn van verplichte redenen voor de verwerking en beschermende bescherming, die uw interesses, rechten en vrijheid overschrijden of indien de verwerking is om rechten te bewaren, uit te oefenen of te verdedigen.
 
Als de verwerking van persoonlijke gegevens plaatsvindt voor directe reclamedoeleinden, kunt u deze communicatieverwerking op elk gewenst moment intrekken. Een intrekking vond plaats, we zullen de verwerking van de betreffende gegevens beëindigen voor directe reclamedoeleinden.

Laatste update: 10.01.2022